Stage di COGNARD André Hanshi

Stage di Aikido diretti da COGNARD André Shihan, VIII Dan, Hanshi Dai Nippon Butoku Kai.

Date:

19 e 20 MARZO 2022;